Convocare Adunare Generala Ordinara A.D.R.K. - 2018

In baza dispoziţiilor din Statutul Asociatiei Danubius Rottweiler Klub (A.D.R.K.), Consiliul Director convoacă Adunarea Generală Ordinară a Asociatiei Danubius Rottweiler Klub( A.D.R.K..)  in data de 22.04.2018, ora 14.00
Adresa exactă a locaţiei unde se va desfasura Adunarea Generala este: Str.Garoafei nr.1A ,Sector 5 Bucuresti.

Ordinea de zi propusă:

1.Prezentarea raportului de activitate al Consiliului Director a Asociatiei Danubius Rottweiler Klub ( A.D.R.K.) pentru anul 2017;
2.Prezentarea raportului cenzorului asociatiei S.C.AUDIT TAX MANAGEMENT SRL pentru exerciţiul financiar al anului 2017;
3.Aprobarea bilanţului financiar - contabil 2017;
4.Aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pentru anul 2018;
5.Aprobarea modificarii Actului Constitutiv si al Statutului Asociatiei Danubius Rottweiler Klub (A.D.R.K) - noi membrii in conducerea A.D.R.K.
6.Diverse.
 

Dovedirea calităţii de membru al Asociatiei Danubius Rottweiler Klub (A.D.R.K ) se va face conform Statut ,membri prezenti avand achitata la zi cotizatia anuala de 100 RON.

Persoanele care au fost membri fondatori sau membri dar care si-au pierdut calitatea de membru ADRK prin demisie, excludere sau neplatata cotizatiei anuale nu le este permis accesul in sala si participarea la sedinta.

Verificarea calitatii de membru A.D.R.K. se va face la secretariatul Adunării Generale înainte de începerea şedinţei.

Accesul în sală este permis numai membrilor Asociatiei Danubius Rottweiler Klub (A.D.R.K .)