Convocare Adunare Generala Ordinara A.D.R.K. - 2016

În baza dispoziţiilor din Statutul Asociatiei Danubius Rottweiler Klub (A.D.R.K.), Consiliul Director convoacă Adunarea Generală Ordinară a Asociatiei Danubius Rottweiler Klub( A.D.R.K..)  la data de 26.03.2016, ora 12.00 a.m. 
Adresa exactă a locaţiei unde se va desfasura Adunarea Generala este: Str.Garoafei nr.1A ,Sector 5 Bucuresti.
Ordinea de zi propusă:
  1. Prezentarea raportului de activitate a Asociatiei Danubius Rottweiler Klub ( A.D.R.K.) pentru anul 2015;
  2. Prezentarea raportului Cenzorului Asociatiei pentru exerciţiul financiar al anului 2015;
  3. Aprobarea bilanţului financiar – contabil 2015;
  4. Aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pentru anul 2016;
  5. Diverse.
Dovedirea calităţii de membru al Asociatiei Danubius Rottweiler Klub (ADRK ) se va face conform Statut si prin achitarea la zi a cotizatiei anuale de 100 RON.
Verificarea calitatii de membru A.D.R.K. se va face  la secretariatul Adunării Generale înainte de începerea şedinţei.
 Accesul în sală  este permis numai membrilor  Asociatiei Danubius Rottweiler Klub (A.D.R.K .)
Cu stimă,
ASOCIATIA DANUBIUS ROTTWEILER KLUB (A.D.R.K.)
PREŞEDINTE
Adrian Bojan