Application for membership / Cerere de adeziune

Identity card copy / Copie act identitate

Pedigree copy / Copie pedigree

Please be kind to approve this application for membership of A.D.R.K. (Danubius Rottweiler Klub Association). By signing this application I commit to follow the article of incorporation, A.D.R.K statute and regulations, and also the statute and regulations of A.Ch.R. and F.C.I. I hereby declare that I am / I was member of association with the name of since the date
of
I hereby assume the engagement that when any information will be changed in relation to my identity, my address or the property of the submitted dog(s), I shall notify A.D.R.K. in no more than 7 days since the moment when the changes occur or when they become effective.
I agree that the information filled in this form can be processed and used in compliance with Romanian Law nr. 677/2001 regarding the protection of personal information during their processing and the free movement of this information. In addition, I understand I can use against the operator any of the rights I am entitled by the above mentioned Law nr. 677/2001, including but not limited to the rights mentioned at articles nr. 12 - 15 from this Law, namely the rights of access, intervention and oposition regarding processing of my personal information. The purpose of all personal information processing by A.D.R.K. operator is promoting services and information directly regarding A.D.R.K. members, through mail, remote marketing, others than regular promotional ways.
Vă rog să-mi aprobaţi prezenta cerere de adeziune pentru a deveni membru activ/simpatizant al Asociaţiei Danubius Rottweiler Klub(A.D.R.K.). Prin semnarera acestei cereri mă angajez să respect actul constitutiv,statutul , regulamentele si circularele A.D.R.K. precum şi statutul si regulamentele A.Ch.R. şi F.C.I. Declar pe proprie răspundere că am fost/sunt membru al asociaţiei chinologice
din data
Subsemnatul, conform datelor introduse mai sus, mă oblig ca în momentul schimbării unor date privind identitatea şi adresa mea sau proprietatea asupra câinelui/câinilor înscris/înscrişi, să aduc aceasta la cunoştinţa A.D.R.K. în maximum 7 zile de la data acestor schimbări.
Subsemnatul sunt de acord ca datele cuprinse în această cerere să fie prelucrate şi utilizate în conformitate cu Legea nr.677/2001 privind protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date. Prin aceasta înţeleg să-mi pot exercita faţă de operator oricare şi toate drepturile ce-mi sunt conferite în acest sens de Legea nr.677/2001 menţionată mai sus, inclusiv dar fără a mă limita la drepturile menţionate de art.12 – 15 din această lege şi anume, dreptul de acces, de intervenţie şi de opoziţie în legătură cu prelucrarea datelor cu caracter personal. Scopul tuturor operaţiunilor de prelucrare a datelor de către operatorul A.D.R.K. este promovarea de servicii şi informaţii adresate direct membrilor A.D.R.K., prin mijloace de genul poştei sau mijloace de marketing la distanţă, altele decât modalităţile promoţionale obişnuite.

I confirm that I am at least 16 years old, I have read and I agree with the Personal data processing policy.